360 Запорожье » Предприятия города » » Лабораторія GRID та CLOUD

Лабораторія GRID та CLOUD

Лабораторія GRID та CLOUD обчислень кафедри комп'ютерних систем та мереж.

Кафедра комп’ютерних систем та мереж веде підготовку з акредитованих за найвищим IV рівнем спеціальностей „Комп’ютерні системи та мережі ” і „Спеціалізовані комп’ютерні системи”:

- в межах 4-річного навчального циклу - бакалаврів;

- в межах 5- річного навчального циклу - спеціалістів;

- в межах 5,5- річного навчального циклу - магістрів.

Також ведеться підготовка кадрів вищої кваліфікації (кандидатів та докторів наук) черезаспірантуру й докторантуру.

В цій лабораторії вивчають сучасні високопродуктивні комп’ютерні технології, системи реального часу, програмування локальних та розподілених комп’ютерних систем. На базі лабораторії побудовано обчислювальний кластер, що складається з 32х процесорних ядер, 32 Гб DDR3, мережі Gigabit Ethernet, операційної системи Scientific Linux.

Основні дисципліни, з яких студенти набувають практичних навичок в цій лабораторії:

- розробка програмного забезпечення на платформах .Net, Java, PHP;

- розробка додатків для мобільних пристроїв на базі Android;

- архітектура комп'ютерів;

- архітектура і засоби GRID.

Кафедра комп’ютерних систем та мереж накопичила великий досвід навчальної, методичної та наукової роботи в багатьох напрямках проектування та експлуатації засобів сучасного технічного та програмно-технічного забезпечення комп'ютерних систем та мереж:

- організації та програмування розподілених обчислень в високопродуктивних комп'ютерних системах масового розпаралелювання;

- розробки та проектування високопродуктивних комп'ютерних мереж та систем;

- планування та диспетчеризації паралельних процесів в багатопроцесорних комп'ютерних системах та мережах.

Напрям підготовки схиляється в бік інформаційних технологій загального („Комп’ютерні системи та мережі”) або спеціального („Спеціалізовані комп’ютерні системи”) призначення. Така орієнтація реалізується введенням навчальних дисциплін вузького профілю або шляхом перерозподілу часу між різними спеціальностями на вивчення конкретних тем.

Розподіл випускників свідчить про дефіцит фахівців даних спеціальностей на підприємствах, що використовують комп’ютерні технології. При цьому попит на випускників розповсюджується на увесь південь України, а також Київ і закордон.

 

Адреса:

69063 м. Запоріжжя, вул. Жуковського 64,

к.373 (головний корпус) - деканат факультету КНТ,

к.53Б (третій корпус) - кафедра КСМ.

Телефони:

(061) 769-83-32 - деканат факультету КНТ,

(061) 769-82-49 - кафедра КСМ.

Web:

zntu.edu.ua

Приймальна комісія:

69063 м.Запоріжжя, вул. Жуковського 60,

сьомий корпус ЗНТУ, к.2.2

т. (061) 764-24-63, (061) 769-82-29

web-сайт: pk.zntu.edu.ua

Комментарии:

Заказать товар или услугу