360 Запорожье » Предприятия города » » Лабораторія комп'ютерних систем

Лабораторія комп'ютерних систем

Кафедра комп’ютерних систем та мереж веде підготовку з акредитованих за найвищим IV рівнем спеціальностей „Комп’ютерні системи та мережі ” і „Спеціалізовані комп’ютерні системи”:

- в межах 4-річного навчального циклу - бакалаврів;

- в межах 5- річного навчального циклу - спеціалістів;

- в межах 5,5- річного навчального циклу - магістрів.

Також ведеться підготовка кадрів вищої кваліфікації (кандидатів та докторів наук) черезаспірантуру й докторантуру.

В цій лабораторії вивчають засоби побудови та програмування сучасних комп’ютерних систем. Оснащення лабораторії дозволяє виконувати практичні заняття з комп'ютерної логіки, схемотехніки, основ програмування, цифрової обробки сигналів.

Основні дисципліни, з яких студенти набувають практичних навичок в цій лабораторії:

- комп'ютерна логіка (теорія цифрових автоматів);

- основи програмування;

- обробка сигналів та зображень;

- мікропроцесорні пристрої та системи;

- теорія автоматичного керування.

Цикл програмування включає початкове програмування, алгоритми і структури даних, паралельне програмування, об’єктно-орієнтоване програмування, системне програмування, комп’ютерне моделювання, програмне забезпечення комп’ютерних систем реального часу і т.д..

Структурно-схемотехнічний цикл навчання – теорія електричних і магнітних кіл, прикладна теорія цифрових автоматів, комп’ютерна електроніка, комп’ютерні апаратні засоби, мікропроцесорна техніка, периферійні пристрої та інтерфейси.

Архітектурно-системний цикл навчання – комп’ютерні архітектури, операційні системи, бази даних, комп’ютерні мережі, контроль, діагностика та експлуатація комп’ютерних систем, операційні системи реального часу, бортові та навігаційні комп’ютерні системи, комп’ютерні методи обробки сигналів та зображень, захист інформації в комп’ютерних системах та мережах і т.д.

Набуті в процесі навчання знання та навички дозволяють випускникам працювати на посадах спеціалістів з вищою освітою на всіх підприємствах та організаціях, які займаються розробкою та експлуатацією інформаційних систем.

 

Адреса:

69063 м. Запоріжжя, вул. Жуковського 64,

к.373 (головний корпус) - деканат факультету КНТ,

к.53Б (третій корпус) - кафедра КСМ.

Телефони:

(061) 769-83-32 - деканат факультету КНТ,

(061) 769-82-49 - кафедра КСМ.

Web:

zntu.edu.ua

Приймальна комісія:

69063 м.Запоріжжя, вул. Жуковського 60,

сьомий корпус ЗНТУ, к.2.2

т. (061) 764-24-63, (061) 769-82-29

web-сайт: pk.zntu.edu.ua

Комментарии:

Заказать товар или услугу